Η εταιρία μας από την πρώτη στιγμή πιστοποιήθηκε για τις Ορθές Γεωργικές Πρακτικές, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο GLOBAL G.A.P.
Πρόσφατα πιστοποιήθηκε και για τις Ορθές Κοινωνικές της Πρακτικές (GRASP).

 

Φορέας Πιστοποίησης TUV HELLAS/TUV NORD

Επισυναπτόμενα